Skip to main content
Dorothé Arts

Artist statement

Ik laat me graag verwonderen en verrassen door de rijke vormenwereld in de natuur zowel op micro- als macroschaal. Mijn objecten en installaties verwijzen naar natuurlijke processen zoals ontkieming, groei, woekering en verval. Deze continue processen van celdeling of juist afbraak, ontglippen vaak aan onze waarneming totdat ze zich opeens groots manifesteren. Als mens proberen we op veel manieren grip op deze processen te krijgen, maar we worden vaak verrast door de grilligheid, kracht  en standvastigheid van de natuur.

Ik werk graag met alledaagse huis-, tuin-, en klusmaterialen, waarbij ik het experiment aanga om te komen tot onverwachte eigen toepassingen. Herhaling van vormen, samenvoeging van elementen en ritmes zijn voor mij een belangrijke vormtaal.

Het contrast tussen de gebruikte niet-natuurlijke materialen en een vormenwereld die refereert aan een natuurlijke leefwereld, werkt vervreemdend, soms ook verrassend. Er ontstaan verhalen over het ontstaan, de bloei en eindigheid van leven.

In opdracht maak ik installaties voor beeldentuinen of kunstmanifestaties.  De groene omgeving geeft op die locaties een extra dimensie aan mijn werk.

Dorothé Arts