Verweerd

Stofafdruk en plastic folie (18 x 18 cm)